SEO ABC

D

Deny Access

Blokér trafik til hjemmesiden. I din .htaccess fil kan du med nedenstående kode forhindre bots i at få adgang til siden.
Hjemmesider med et lille antal besøgende kan få ødelagt sin Bounce Rate, af bots der crawler siden, uden nogen form for interaktion som en almindelig bruger ville gøre.

SetEnvIfNoCase Referer semalt.com spammer=yes
SetEnvIfNoCase Referer buttons-for-website.com spammer=yes
SetEnvIfNoCase Referer 7makemoneyonline.com spammer=yes

Order allow,deny
Allow from all
Deny from env=spammer

G

Google Analytics

Læs om event tracking

Gzip Compression via .htaccess

Kan reducere op til 90% af data, der skal downloades for at se din hjemmeside, så det er et vigtigt element i optimering af load hastigheden.

# compress text, html, javascript, css, xml:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddType x-font/otf .otf
AddType x-font/ttf .ttf
AddType x-font/eot .eot
AddType x-font/woff .woff
AddType image/x-icon .ico
AddType image/png .png

Læs mere omkring Compression her

L

Leverage Browser Caching

I WordPress er der en del hastighed at hente ved blot at tilføje nedenstående til sin .htaccess fil. Har du en hjemmeside i Drupal, er det ikke nødvendigt, da Drupal selv gør tilsvarende.

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Typisk vil man gerne stadig løbende kunne lave ændringer i CSS filen. Nu er filen cached i en måned, og det kan måske være lidt svært at vente så længe, før man ser sin design ændringer. Med nedenstående code tilføjer man datoen for ændringer i CSS filens navn. På den måde kommer nye ændringer frem med det samme.

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); echo '?' . filemtime( get_stylesheet_directory() . '/style.css'); ?>" />

Læs mere her

R

Redirect via .htaccess filen

Undgå at hjemmesiden stadig kan ses via udvikler url.
Indsættes i filen .htaccess

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^UDVIKLER-URL.dk$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://DOMÆNE.dk/$1 [R=301,L]

Redirect URL'er med mellemrum
Her skal der sætte anførselstegn rundt om url.

redirect 301 "/jeg har mellemrum" http://www.domæne.dk/jeg-har-mellemrum

Redirect alle URL'er der hedder noget med /dummy.php/XX til forsiden

RedirectMatch 301 ^/dummy.php/.*$ http://www.domæne.dk/

SUB domæne til hoved domæne

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^SUB\.domæne\.dk$   [NC]
RewriteRule ^ http://www.domæne.dk  [L,R]