PHP Switch

En anden måde end if, else, endif er at benytte switch for at loope igennem din betingelser

<?php
$navn
= 'Morten Andersen';

switch (
$navn) {
    case
'Morten Andersen':
        echo
'Denne tekst vil blive udskrevet da variablen navn er lig med Morten Andersen';
      
// break;
   
case 'Jens':
    case
'Henrik Andersen':
    case
'Ida Hansen':
        echo
"Her tjekkes for flere navne .... ingen er dog Morten Andersen så linjen printes ikke";
     
//  break;
   
default:
        echo
'Hvis intet af de ovenstående var rigtigt ville denne linje udskrives';
}
?>

Bemærk at hver betingelse ( case ) stoppes med et break!

Du kan angive flere betingelser ved hjælpe af

<?php
   
case 'Jens':
    case
'Henrik Andersen':
    case
'Ida Hansen':
....
?>

Som med if ser ud som:

<?php
if ($navn == 'Jens' || $navn == 'Henrik Andersen' || $navn == 'Ida Hansen') {
...
}
?>

eller en mere simpel måde

<?php
if ( $navn == ( 'Jens' || 'Henrik Andersen' ||  'Ida Hansen' )) {
....
}
?>