Comparison Opreators

== Begge værdier er ens
!= Værdier er ikke ens
=== Begge værdier er identiske
!== Begge værdier er ikke identiske
> Venstre værdi er større end højre
>= Venstre værdi er større eller lige med højre
< Venstre værdi er mindre end højre
<= Venstre værdi er mindre eller lige med højre