PHP Conditional Statements (if, else, elseif)

Et tjek med en if sætning.
Hvis "det er rigtigt" udføres koden. Hvis det ikke er rigtigt, sker der ingen ting.

<?php
if ( Hvis det her er rigtigt ) {
...
Gør dette ...
}
?>

Et tjek med en if sætning og else.
Hvis "det er rigtigt" udføres koden. Hvis ikke udføres kode efter else.

<?php
if ( Hvis det her er rigtigt ) {
...
Gør dette ...
} else {
...
Det første er ikke rigtigt udfør derfor dette ...
}
?>

Tjek med flere muligheder.
Her benyttes elseif. Koden læses fra toppen og ned. Første gang den bliver sand, udføres koden og de resterende springes over.

<?php
if ( Hvis det her er rigtigt ) {
...
Gør dette ...
} elseif (
Måske den her er rigtig ) {
...
Det første er ikke rigtigt udfør derfor dette ...
} else {
...
Ingen af de overstående er rigtige udfør derfor dette ...
}
?>

En anden måde at skrive samme loop på er ved at benytte kolon : istedet for tuborg-klamme {}

<?php
if ( Hvis det her er rigtigt ) :
...
Gør dette ...
 elseif (
Måske den her er rigtig ) :
...
Det første er ikke rigtigt udfør derfor dette ...
 else :
...
Ingen af de overstående er rigtige udfør derfor dette ...
endif;
?>

Ved at bruge Logical Operators kan man forfine sin forespørgelse - læs mere her: http://php.net/manual/en/language.operators.logical.php