Beregning

I php kan vi bruge de almindelige beregningsmetoder, som vi kender fra matematiktimerne i skolen.

Vi laver nogel simple regnestykker, der alle giver 10. Vi benytter her de fire ovenstående regningsarter.

<?php
echo 5 + 5;
?>

<?php
echo 15 - 5;
?>

<?php
echo 5 * 2;
?>

<?php
echo 20 / 2;
?>

10

Typisk kommer de tal man benytter i en beregning fra variabler.

<?php
$tal1
= 20;
$tal2 = 2;

echo
$tal1 / $tal2;
?>

10

HUSK - punktum og ikke komma!

<?php
echo 5 + 2;
?>

2.5

Læg mærke til at der benyttes punktum (.) og ikke komma (,)!
Præcis som når man indsætter tal i en variabel.

Tre andre beregninger er:

Modulo division viser resultatet for resten ved division.

<?php
echo 5 % 2;
?>

1

5 / 2 kan dels op i (2 + 2) og 1 til rest

Ved at benytte modulo division og dele med tallet 2, kan vi tjekke om et tal er lige eller ulige
Er resultatet = 0 er tallet lige
Er resultatet = 1 er tallet ulige

Increment ++ lægger 1 til tallet

Sætte ++ foran variablen lægges 1 til før beregningen.

<?php
$tal
= 5;
$resultat = ++$tal * 2;

echo
"Tal: $tal" . '<br />' . "Resultat: $resultat";
?>

Tal: 6
Resultat: 12

Sætte ++ efter variablen lægges 1 til efter beregningen.

<?php
$tal
= 5;
$resultat = $tal++ * 2;

echo
"Tal: $tal" . '<br />' . "Resultat: $resultat";
?>

Tal: 6
Resultat: 10

Decrement -- trækker 1 fra tallet

<?php
$tal
= 5;
$resultat = --$tal * 2;

echo
"Tal: $tal" . '<br />' . "Resultat: $resultat";
?>

Tal: 4
Resultat: 8

<?php
$tal
= 5;
$resultat = $tal-- * 2;

echo
"Tal: $tal" . '<br />' . "Resultat: $resultat";
?>

Tal: 4
Resultat: 10

To måder at lægge et tal (2) til en variabel ($tal)

<?php
$tal
= 5;
// $tal = $tal + 2;
$tal += 2;

echo
$tal
?>

Resultat: 7