Joining strings

Joining strings - at samle flere variabler i en fælles variabel.
Her benyttes punktum (.) til at sammenkæde de forskellige variabler.

<?php
$fornavn
= 'Morten';
$efternavn = 'Andersen';

$navn = $fornavn . $efternavn;
echo
$navn;
?>

MortenAndersen

Læg mærke til at der ikke er mellemrum mellem mit for og efternavn.
For at indsætte mellemrum indsætter vi det i koden ved hjælp af ' '

<?php
$fornavn
= 'Morten';
$efternavn = 'Andersen';

$navn = $fornavn . ' ' . $efternavn;
echo
$navn;
?>

Morten Andersen

En anden metode er at benytte anførseltegn ("...")

<?php
$fornavn
= 'Morten';
$efternavn = 'Andersen';

$navn = "Fornavn: $fornavn Efternavn: $efternavn";
echo
$navn;
?>

Fornavn: Morten Efternavn: Andersen

Læg mærke til at jeg har skrevet statisk tekst (Fornavn og Efternavn) i koden.

Combined concatenation operator

Her benyttes punktum og lighedstegn (.=) for at angive flere data til samme vaiabel ($bruger). Læg mærke til at der nu også printes html koder.

<?php
$fornavn
= 'Morten';
$efternavn = 'Andersen';
$vej = 'Engmosevej';
$husnr = 8;
$postnr = 4500;
$by = 'Nykoebing Sj.';

$bruger = '<strong>' . $fornavn . ' ' . $efternavn . '</strong><br />';
$bruger .= "$vej nr. $husnr" . '<br />';
$bruger .= $postnr . ' ' . $by;

echo
$bruger;
?>

Morten Andersen
Engmosevej nr. 8
4500 Nykoebing Sj.

I kildekoden vises det hele på samme linje.

1. <strong>Morten Andersen</strong><br />Engmosevej nr. 8<br />4500 Nykoebing Sj.

For at gøre kildekoden mere rigtig med linjeskift kan vi benytte "\r\n"

<?php
$fornavn
= 'Morten';
$efternavn = 'Andersen';
$vej = 'Engmosevej';
$husnr = 8;
$postnr = 4500;
$by = 'Nykoebing Sj.';

$bruger = '<strong>' . $fornavn . ' ' . $efternavn . '</strong><br />' . "\r\n";
$bruger .= "$vej nr. $husnr" . '<br />' . "\r\n";
$bruger .= $postnr . ' ' . $by;

echo
$bruger;
?>

Som nu ser mere rigtig ud med linjeskift.

1. <strong>Morten Andersen</strong><br />
2. Engmosevej nr. 8<br />
3. 4500 Nykoebing Sj.

Visning på skærmen er den samme!