print & echo

Kommandoerne print og echo er næsten identiske.

<?php
print 'Hej verden';
echo
'Hej verden';
?>

Forskellen er at print ikke kan printe flere variabler i samme streng. Derfor er jeg i nedenstående tvunget til at benytte print to gange.

<?php
$fornavn
= 'Morten';
$efternavn = 'Andersen';
print
$fornavn;
print
$efternavn;
?>

Ovenstående kan gøres mere elegant med echo. Hver variabel adskilles af et komma (,).

<?php
$fornavn
= 'Morten';
$efternavn = 'Andersen';
echo
$fornavn, $efternavn;
?>

En kort skriveform til echo er:

<?= xxx; ?>

<?= $personer[1]; ?>