Variable

PHP Variables - en variabel container til ukendt data eller data der ændres.
Navnet på variablen er altid den samme, men værdien af den er .... ja variabel!

N

Navngivnings regler til PHP variabler

  1. Begynder altid med et dollar tegn ($)
  2. Første tegn efter $ kan ikke være et tal
  3. Man kan ikke benytte mellemrum i variablens navn. Benyt underscore (_)
  4. Navnet er case-sensitive, hvilket betyder, at der er skelnes mellem store og små bogstaver. $NAVN og $navn er to forskellige variabler.
  5. Specielle navn som $this kan heller ikke benytes. Se liste her: http://php.net/manual/en/reserved.php

Vær præcis med din navngivning

Har du travlt med at kode, falder man ofte i den forkerte grøft, at man kalder sine variabler en kort og for andre uforstående forkortelse. Det betyder, at andre kan have svært ved at arbejde videre med din kode.

Et eksempel med en variabel til mobil nummer

  1. $mn
  2. $mobil_nummer
  3. $mobilNummer

De to sidste navne er der god mulighed for, at andre kan forstå ... og du kan huske.

T

Tal i variabler

Der kan benyttes punktum (.), men ikke mellemrum og komma (,)

<?php
$mobil_nummer
= 51948012;
$total = 12.000;
?>

Tekst i variabler

Tekst angives i anførseltegn ('tekst')

<?php
$forNavn
= 'Morten';
?>

Mere læsning her: http://php.net/manual/en/language.variables.variable.php