JavaScript

var

Variabel etTal tildeles værdien 100 og printes.

var etTal = 100;
etTal;

Variabel mitNavn tildeles værdien Morten Peter Andersen og printes.

var mitNavn ="Morten Peter Andersen";
mitNavn;

Når en variabel er angivet, kan værdien nemt ændres igen. Der skal nu ikke bruges var foran etTal, da vi tidligere har angivet, at etTal er en variabel.

etTal = 50;
etTal;

Angiv flere variabler på samme tid

var instrument1 = 'Bas', instrument2 = 'Klaver', instrument3 ='Trommer';
instrument1;
instrument2;
instrument3;

Variabel navne angives så de giver mening, også for andre der skal forstå din javaScript kode.
Enkelte navn kan ikke benyttes. Se hvilke her