Transition

Hold musen ind over firkanterne!

Transition på 2 sekunder på alt!

2s all
transition: 2s all;

Transition på 2 sekunder med 3 sekunder forinkelse

2s all 3s delay
transition: 2s 3s all;

Ved brug af transition-property listes de CSS angivelser jeg ønsker en transition på.
Med transition-duration angives tiden for de enkelte CSS angivelser.

1s = background
4s transform (scale)
transition-property: background, transform;
transition-duration: 1s, 4s;